A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальний заклад "Дергачівський ліцей №1 імені Данила Бакуменка"
Дергачівської міської ради Харківської Області

Нормативно-правове забезпечення діяльності психологічної служби

Психологічна робота в ліцеї проводиться відповідно до Положення про психологічну службу у системі освіти України (наказ Міністерства освіти та науки України № 509 від 22.05.2018 року).

 

     Психологічна служба в своїй діяльності керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законом України «Про освіту» та іншими актами законодавстваУкраїни. Співпрацює з органами охорони здоров'я, соціальної політики,  молоді та спорту та іншими зацікавленими організаціями та відомствами. 

     В роботі психолог школи  керується  Етичним Кодексом психолога, який є гарантом високопрофесійної, гуманної, високоморальної діяльності психологів України, здійснюваної залежно від спеціалізації та сфери їх інтересів. Данний Кодекс являє собою сукупність етичних норм, правил поведінки, що склалися у психологічному співтоваристві й регулюють його життєдіяльність. 

     Етичний кодекс сприяє більш успішному здійсненню психологами своєї професійної діяльності,  допомагає у підвищенні ефективності навчання і виховання учнів, у виконанні функцій, пов’язаних з профілактикою психічного здоров’я,  реабілітацією.

 

ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЛІЦЕЮ:

 Збереження та зміцнення психічного та соціального здоров’я, сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку здобувачів освіти шляхом доповнення сучасних методів навчання та виховання ефективними психолого-педагогічним технологіями;

Сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу.

 

ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ:

 

  • науковість, цілісність і наступність, професійна компетентність та відповідальність;
  • індивідуальний підхід;
  • доступність соціально-педагогічних та психологічних послуг (допомоги);
  • людино центризм та партнерство;
  • конфіденційність;
  • дотримання норм професійної етики.

 

 

  • методичне об'єднання практичних психологів і соціальних педагогів працює над темою  «Психологічний супровід та сприяння психічному й особистісному розвитку учасників освітнього процесу в умовах реалізації компетентнісного підходу».  
  •   Метою діяльності практичного психолога КЗ «Дергачівський ліцей  № 1 є  надання психологічної підтримки всім учасникам освітнього процесу, сприяння соціальному та інтелектуального розвитку здобувачів освіти і охорони їх психічного здоров’я.

 

Для досягнення мети психологічна служба ліцею здійснює наступну діяльність:

 

  1. Психологічний супровід процесу адаптації першокласників.

2. Створення системи роботи з обдарованими учнями початкових класів.

3. Психологічна просвіта вчителів щодо роботи з обдарованими учнями.

4. Психологічнийсупровід адаптації п"ятикласників.

5.Соціально-психологічний патронат учнів, схильних до девіантної поведінки та дітей пільгового контингенту.

6. Психологічне консультування батьків.

7. Психологічний супровід до профільного та профільного навчання та профорієнтаційна діяльність.

8. Психологічне забезпечення інклюзивної освіти та психологічний супровід дітей з особливими потребами.

9. Психологічна підтримка дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

10. Здійснення профілактики і превенції протиправної, агресивної, жорстокої, насильницько поведінки, проявів ксенофобії, сегрегації та булінгу середучнів гімназії, психологічної профілактики учинення дітьми самоушкоджень.

11. Здійснення психологічної просвітницької діяльності в учнівському середовищі з метою профілактики наркоманії, алкоголізма, куріння, вживання психотропних речовин, комп"ютерної залежності.

12. Формування позитивних міжособистісних відносин, сприятливого психологічного клімату, розвиток позитивного досвіду і здібностей учнів гімназії з метою їхньої успішної соціалізації.

 

Форми роботи: групова, індивідуальна. 

 

Напрями діяльності психолога в школі:

 

1.Діагностика

2.Профілактика

3.Корекція

4.Навчальна діяльність

5.Консультування

6.Зв’язки з громадськістю

7.Просвіта

 

     Річний план роботи психологічної служби ліцею складено, керуючись наступними документами: статтями 21, 22, 76  Закону України «Про освіту»; новою редакцією  Положення про психологічну службу у системі освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 р. № 509, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України       31.07. 2018 р. за № 885/32337; Професійним стандартом Міністерства освіти і науки України «Практичний психолог закладу освіти», зареєстрованим 26.11.2020 р.;  листом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2021 р. № 1/9–363 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2021/2022 н. р.»; листом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2021 р. № 1/9–362 «Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»; листом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2019 р.№ 1/9-477 «Про типову документацію психологічної служби у системі освіти України»; листом Міністерства освіти і науки України від 09.08.2021 р. № 1/9-404 «Про перелік навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 н. р.»; листом Міністерства освіти і науки України від 14.08.2020 р. № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)»; листом Міністерства освіти і науки України від 05.04.2019 р. № 1/9-223 «Щодо забезпечення доступності закладів освіти для осіб з особливими освітніми потребами»; «Національною стратегією розвитку інклюзивної освіти на 2020-2030 роки»; листом Міністерства освіти і науки України,  молоді та   спорту України від   02.01.2013 р. №  1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби  системи освіти в  умовах інклюзивного навчання»;  листом Міністерства освіти і науки України від 17.09.2015 р. №1/9 442 «Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби»; наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами» від 02.10.2018 р. № 1047; Методичними рекомендаціями Українського центру практичної психології та соціальної роботи;Методичними рекомендаціями Центру практичної психології, соціальної роботи та здорового способу життя ХАНО;Конституцією України; Законом України«Про психіатричну допомогу»; Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»; Конвенцією ООН «Про права дитини»; Загальною Декларацією прав людини; національною програмою «Освіта. Україна. ХХІ сторіччя»; Концепціями виховання дітей та молоді у національній системі освіти; Кодексом етики практичного психолога.

 

 

 

Нормативно-правові документи, які регулюють діяльність фахівців психологічної служби
в умовах інклюзивного навчання

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011р. № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».

2. Постанова Кабінету Міністрів України №588 від 09.08.2017 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».

3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 №509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України».

4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.12.2010 №1224 «Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами  у загальноосвітніх навчальних закладах».

5. Наказ Міністерства освіти і науки від 28.12.2006 № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України».

6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 №912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання».

7. Лист Міністерства освіти і науки України від 26.07.2012 №1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання».

8. Лист Міністерства освіти і науки України від 02.01.2013 №1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання».

9. Лист Міністерства освіти і науки України від 10.01.2017 №1/9-2 «Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами».

10. Лист Міністерства освіти і науки України від 12.07.2017 №1/9-385 «Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році».

11. Лист Міністерства освіти і науки України від 05.08.2019 №1/9-498 «Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 н.р.»

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень